Περιοχές Υλοποίησης

Το έργο περιλαμβάνει τη διεξαγωγή 2 προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης πρόσθετων γνώσεων, τα οποία θα υλοποιηθούν στις παρακάτω περιφέρειες.

ΑΡΙΘΜΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 1
«Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2
«Κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης για τη διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα»

 

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

53

36

17

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

403

263

140

ΗΠΕΙΡΟΥ

24

17

7

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

88

58

30

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

41

27

14

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

35

21

14

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

13

8

5

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

62

39

23

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

12

7

5

ΚΡΗΤΗΣ

34

20

14

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

63

39

24

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

167

115

52

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

15

10

5