Η ορθή επανάληψη αφορά σε διόρθωση στις σελίδες 22 και 23 της πρόσκλησης. Συγκεκριμένα, εκ παραδρομής στο κείμενο (σε αντίθεση με τον πίνακα της σελίδας 23 που είναι σωστά αποτυπωμένος) είχε γραφεί λανθασμένα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 - ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (βαθμολογούμενο)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (βαθμολογούμενο)

αντί για το ορθό:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ   ΚΡΙΤΗΡΙΑ (βαθμολογούμενο)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 - ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΑ (βαθμολογούμενο)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Προγράμματα Κατάρτισης (ΕΣΠΑ 2014-2020): Ορθή επανάληψηPDF Icon
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Προγράμματα Κατάρτισης (ΕΣΠΑ 2014-2020): 1η ΤροποποίησηPDF Icon
Ανανκοίνωση 2ης ΤροποποίησηςPDF Icon
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Προγράμματα Κατάρτισης (ΕΣΠΑ 2014-2020): 2η ΤροποποίησηPDF Icon